Archiwum wpisów

Sybskrybuj mój kanał RSS

Sponsorzy i Partnerzy

słowniczek

SCAM

SCAM – w świecie e-marketingu słowo to określa nieuczciwą firmę mailingową, która nie wypłaca na czas lub nie wypłaca w ogóle należnego partnerom wynagrodzenia za klikanie w reklamy. Nieuczciwe firmy zazwyczaj łamią swój własny regulamin i nie dopełniają obowiązków leżących po stronie administratora.

SPAM

SPAM – niechciana poczta reklamowa. SPAM jest to mauiling reklamowy wysyłany do użytkowników bez ich zgody. Spam w Polsce karany jest karą grzywny, a także w niektórych przypadkach karą pozbawienie wolności. W Polsce podjęto próbę regulacji kwestii dotyczącej spamu w ustawie z 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Artykuł 10 głosi:

1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy (…). Za złamanie tego zakazu art. 24 grozi karą grzywny, ściganie następuje na wniosek poszkodowanego.

Token

Token – system zabezpieczający przed SPAM’erami, robotami(programami), które symulują obecność użytkownika przed komputerem. Najpopularniejszym przykładem tokenu jest Token obrazkowy, który polega na odczytaniu z wyświetlonego obrazka, ciągu znaków i przepisania go w wyznaczone pole. W ten sposób sprawdza się czy dany użytkownik jest człowiekiem, czy też automatycznym robotem.