Archiwum wpisów
Sybskrybuj mój kanał RSS
Sponsorzy i Partnerzy

SPAM

SPAM – niechciana poczta reklamowa. SPAM jest to mauiling reklamowy wysyłany do użytkowników bez ich zgody. SPAM w Polsce karany jest karą grzywny, a także w niektórych przypadkach karą pozbawienie wolności. W Polsce podjęto próbę regulacji kwestii dotyczącej spamu w ustawie z 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Artykuł 10 głosi:

1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy (…). Za złamanie tego zakazu art. 24 grozi karą grzywny, ściganie następuje na wniosek poszkodowanego.